Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

LABORATORIEAUTOMATIK

Regulering af luftbalance i laboratorier

Systembeskrivelse:

Regulering af indblæsning af erstatningsluft i lokaler hvor udsugning styres efter behov - som f.eks. i laboratorielokaler – kan med system Eluw opbygges efter 3 forskellige hovedprincipper, kaldet system I, II og III.

System I:

I system I måles det aktuelle luftflow i kanalerne for udsugning og indblæsning. Målingerne sammenlignes i regulatoren AFR 400 der indstiller motorspjældet (type ECD) i indblæsningskanalen således at den indblæste volumenstrøm tilpasses den aktuelle udsugning. Den ønskede balance indstilles på regulatoren.

Også eventuelle forskelle mellem kanalernes tværsnitarealer kan korrigeres på balanceknappen. Det er med system I muligt at summere signaler fra op til 4 flowfølere i udsugningskanaler fra samme rum. Systemet anvendes hvor det ikke er muligt at få flowsignaler direkte fra f.eks. stinkskabsregulatorer eller til andre opgaver hvor indblæsning af erstatningsluft skal tilpasses variable udsugninger.

​​System II:

Dette system fungerer principielt som system I, dog med den forskel at der i system II arbejdes med signaler direkte fra f.eks. stinkskabsregulatorer i system 1000 og 2000.

System III:

I system III summeres signalerne fra de enkelte stinkskabsregulatorer (system 1000 og 2000) og eventuelle punktudsugninger i summeringsenhederne type FHS 120, 122, 40 eller 42. Signaler fra punktudsugninger opnås fra flowfølere type AVS 200 eller evt. strømgeneratorer type AVT 50. Summeringsenheden styrer en eller flere volumenstrømsregulatorer placeret i indblæsningskanalsystemet.

Med summeringsenhederne FHS 122 og 42 er det endvidere muligt at minimumbegrænse det ønskede luftskifte i de enkelte lokaler. Dette sker ved at rumudsugning øges hvis de samlede udsugninger fra stinkskabe og punktsug underskrider det ønskede minimumniveau. System III er endvidere forsynet med en adaptiv funktion hvor indblæsningskapaciteten korrigeres uden tidsforsinkelse når der sker ændringer i den samlede udsugning.

Vil du vide mere om intelligent ventilationsstyring er du velkommen til at kontakte Adm. direktør Jacob Hess-Skjærven.

Firmainformation

Alvent A/S

Tlf.: +45 44 50 14 50
E-mail: info@alvent.dk

Åbningstider

Alvent A/S har åbent dagligt:

Mandag til Torsdag fra kl. 8:00 - 16:00

Fredag fra 8:00 - 15:30.

Her ligger vi

Adresse
​Glerupvej 2

2610 Rødovre

Alvent A/S

Glerupvej 2
2610 Rødovre

Tlf.: 44501450
CVR: 20765003
info@alvent.dk