Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

LABORATORIEAUTOMATIK

Regulering af udsugning fra stinkskabe

​Systembeskrivelse:

Regulering af udsugning fra stinkskabe og udsugningskabinetter kan med system ELUW opbygges efter 2 forskellige hovedprincipper – med (system 100) eller uden lugesensor (system 1000 og 2000). ELUW stinkskabsregulator vil under alle omstændigheder sikre en fastholdelse af den ønskede lugehastighed i lugeåbningen. Lufthastigheden kan frit vælges mellem 0,2 og 1,0 m/s.

I systemet indgår desuden en bevægelsesføler (kan fravælges) som sikrer en yderligere væsentlig reduktion af den udsugede volumenstrøm fra stinkskabe og dermed en stor besparelse på energiforbruget til opvarmning af erstatningsluft. Da systemet regulerer udsugning og indblæsning efter behov i de enkelte rum opnås desuden mulighed for at beregne samtidighedsfaktorer lavere en 100 % og dermed valg af anlæg med mindre kapacitet.

System 100:

Anvendes regulering uden lugesensoren FHL 95, reguleres motorspjældet FHD i udsugningskanalen udelukkende efter signaler fra flowføleren HPS 50. Med dette system opnås en god og relativ hurtig regulering (reaktionstid 1 – 2 sek.), men der gives ingen mulighed for direkte styring af erstatningsluftindblæsning efter signaler fra regulatoren FHR 210.

System 100 bør kun anvendes i situationer hvor der ikke er mulighed for at registrere lugehøjden med lugesensoren FHL 95 (f.eks. hvis stinkskabslugen er hængslet).

System 1000:

I system 1000 indgår lugesensoren FHL 95 i regulering af motorspjældet FHD. Lugesensoren har 2 hovedfunktioner i reguleringsforløbet:

  • Registrering af aktuel lugehøjde. Herved kan erstatningsluftindblæsningen styres direkte af signaler fra regulatoren FHR.
  • Adaptiv funktion. Dvs. omgående forindstilling af motorspjældet FHD til den drejevinkel, der passer overens med den nye lugehøjde.

​System 2000:

Dette system fungerer som system 1000 og anvendes til stinkskabe med 2 uafhængige hejseluger og hvor lugerne sidder ved siden af hinanden. System 2000 sikrer at luftfordelingen i de 2 skabssektioner er korrekt i forhold til lugehøjden i hver sektion.

Vil du vide mere om intelligent ventilationsstyring er du velkommen til at kontakte Adm. direktør Jacob Hess-Skjærven..

Firmainformation

Alvent A/S

Tlf.: +45 44 50 14 50
E-mail: info@alvent.dk

Åbningstider

Alvent A/S har åbent dagligt:

Mandag til Torsdag fra kl. 8:00 - 16:00

Fredag fra 8:00 - 15:30.

Her ligger vi

Adresse
​Glerupvej 2

2610 Rødovre

Alvent A/S

Glerupvej 2
2610 Rødovre

Tlf.: 44501450
CVR: 20765003
info@alvent.dk