Pre Loader

Gubra

/Gubra

GUBRA: SKRÆDDERSYET VENTILATION GIVER SIKKERHED, BESPARELSER OG MILJØFORDELE

Gubra er en privat-ejet biotech-virksomhed med speciale i præklinisk forskning indenfor overvægt og diabetes. I 2016 flyttede Gubra til Hørsholm og ind i en bygning, der havde huset Forskningscenter for Skov og Landskab. Bygningen rummede en del laboratorier, som var delvist anvendelige, og det gav den særlige udfordring, at der både skulle moderniseres eksisterende laboratorier og bygges nye. Desuden skulle der etableres særlig ventilation i virksomhedens dyrestalde.

Alvent leverer hurtig handling, god rådgivning og økonomiske løsninger

Tino Klein, Gubra Head of Facility and Technology

HØJE KRAV TIL SIKKERHED OG KVALITET

Gubra stiller meget høje krav til deres luftkvalitet. Der kræves overlegen sikkerhed og kvalitet, og Gubra ønskede tillige økonomiske og miljøvenlige løsninger. Kravene til anlægget kompliceredes yderligere af, at eksisterende ventilationsanlæg skulle kobles sammen med nye anlæg. Derfor havde man brug for en leverandør med stor erfaring og ekspertise. Valget faldt på Alvent.

LØSNINGER TILPASSES BEHOV

Alvent fik til opgave at etablere ventilation i Gubras laboratorier og stalde. Projektet blev gennemført i 2 etaper, hvor første etape omfattede installation af tre nye ventilationsanlæg i hhv. stalde, burvaskeri og køkken. Samtidig skulle de eksisterende laboratorier moderniseres og tilpasses Gubras behov.

Hvad angår de nye ventilationsanlæg, blev der valgt tre løsninger tilpasset de særlige behov i de forskellige afdelinger. I burvaskeriet valgtes et anlæg med væskekoblede batterier, i køkkenet valgtes krydsveksler, og i de 9 nye staldrum blev der installeret et anlæg med adiabatisk køling for at sikre en økonomisk og miljøvenlig drift.

50% BESPARELSE PÅ EL-FORBRUG

I staldene valgte man et anlæg med adiabatisk køling og integreret automatik med styring af temperatur og fugtighed. Adiabatisk køling er et ekstremt økonomisk og miljøvenligt kølingssystem, hvor man køler ved at befugte udsugningsluften. Det valgte system er desuden fleksibelt, således at det tilbyder veksling mellem adiabatisk køling og mekanisk køling. Det betyder, at der kan anvendes mekanisk køling i de varme sommermåneder. Systemet giver en 50% besparelse på el-forbruget i forhold til konventionelle anlæg.

SIKRING MOD KONTAMINERING

I burvaskeriet var udfordringen “snavs”, der udgør en sundhedsrisiko for både dyr og mennesker. Derfor var der behov for en ventilationsløsning, der sikrer mod kontaminering. Løsningen var et anlæg med væskekoblede batterier, der sørger for, at udsugningsluften ikke blandes med indsugningsluften. Dermed sikres det, at kontamineret udsugningsluft ikke sendes ind i vaskeriet igen.

Alvents konsulenter er specialister i ventilation. De rådgiver om alt fra dimensionering af rør til valg af stinkskabe og styrepaneler. De er stærke fagligt og gode til at finde den rigtige løsning

Tino Klein, Gubra Head of Facility and Technology

FAKTA

Samlet luftmængde på hele 30.000 m³/h som betjener 

  • 17 laboratorier 
  • 20 stalde 
  • 4 operationsrum
  • Kantine
  • Køkken
  • Diverse punktsug 
  • Apparat udsugning

OPGRADERING AF EKSISTERENDE LABORATORIER

I de eksisterende laboratorier var opgaven at udnytte det eksisterende anlæg bedst mulig. Til gengæld skulle der etableres nye punktsug, stinkskabe og apparat-udsugning. Alvent ombyggede de eksisterende ventilationsanlæg, så de blev tilpasset ny indretning og nye funktioner.

ETAPE 2: DYRESTALDE OG NYE LABORATORIER

Etape 2 blev gennemført i 2018. I denne etape skulle der installeres to store anlæg. Det ene anlæg skulle ventilere i den nye dyrestald med 9 staldrum, der har 54 kabinetter og en række mindre rum. Her installeredes et anlæg med en luftmængde på ca. 4000 m³/h. Det andet – og største – anlæg ventilerer de 11 nye laboratorier. Det klarer en luftmængde på ca. 8000 m³/h.

Alvents konsulenter er gode til at tilpasse kapaciteten, så vi får den mest økonomiske og enkle løsning

Tino Klein, Gubra Head of Facility and Technology

ENKEL LØSNING I NYE STALDE

I de “gamle” stalde havde man haft problemer med fugt, og derfor var det nødvendigt med stærk ventilation. Ved indflytningen havde Gubra investeret i en avanceret ventilationsløsning med en del funktioner, der ikke var behov for. Derfor valgte man sammen med Alvent en mere enkel og tilpasset løsning med ét indsugningspunkt til de 9 staldrum. Dette anlæg er nemt at styre og fungerer optimalt i hverdagen. Samtidig er det koblet til Gubras in-house fugtigheds-overvågning.

OM GUBRA

Gubra har 150 ansatte og oplever stærk vækst. Virksomheden udfører kontrakt-forskning (CRO), hvor man gennemfører præ-kliniske forsøg med mus og rotter og leverer resultaterne til de virksomheder, der har bestilt forskningen (typisk store medicinalvirksomheder).

TAGER KAMP MED UNDERLEVERANDØRER

Alvent leverede den samlede løsning til aftalt tid i efteråret 2018. Siden har Alvent hjulpet med drift og løbende rådgivning. Tino Klein er godt tilfreds med samarbejdet: 

“Alvent hjælper os med driften, og når der er akut , så handler Alvent hurtigt. De tager stort ansvar og tager fx. kampen med underleverandører, hvis de ikke leverer”

Tino Klein, Gubra Head of Facility and Technology

Vi er glade for vores ventilationssystem – det er en velfungerende løsning.

Tino Klein, Gubra Head of Facility and Technology