Pre Loader

Whistleblower-ordning

//Whistleblower-ordning

Som en del af InstallatørGruppen introducerer Alvent nu en whistleblower-ordning. Formålet er at give ansatte, samarbejdspartnere og andre mulighed for at indberette mistanker og bekymringer om uretmæssig adfærd, økonomisk misbrug eller grove overtrædelser af lovgivning og interne retningslinjer. Det nye tiltag sker i henhold til den danske lov om beskyttelse af whistleblowere.

Indberetningerne indberettes til det uafhængige revisions-, skatte- og rådgivningshus PwC. På den måde er whistleblowere sikret, at indberetningerne modtages og vurderes uafhængigt og anonymt. PwC sender efter deres behandling indberetningen videre til InstallatørGruppen, der forestår den videre behandling af sagen.

InstallatørGruppen og PwC behandler alle oplysninger om whistleblowerens og berørte personers identitet strengt fortroligt i videst muligt omfang. Whistleblowere har ret til at være anonyme og InstallatørGruppen tillader ingen form for repressalier eller chikane mod whistleblowere.

Alle InstallatørGruppens selskaber er – uanset størrelse – omfattet af ordningen, så der er lige mulighed for alle til at benytte whistleblowerordningen og rapportere om relevante forhold.

 

Indberet

Retningslinjer

Whistleblowerpolitik

Whistleblower flowchart