Pre Loader

SERVICE VENTILATIONSANLÆG

Et ventilationsanlæg skal sikre et godt indeklima. Hvis anlægget ikke bliver vedligeholdt, kan det have den stik modsatte effekt.

Mange ventilationsanlæg har alvorlige fejl, der medfører unødvendige driftsforstyrrelser, et alt for stort energiforbrug og et forkert luftskifte. Det kan være en afgørende årsag til et dårligt indeklima, som kan give hovedpine, slimhindeirritationer, træthed og reduceret koncentrationsevne.

Alvents certificerede montører servicerer ventilationsanlæg efter Vent-ordningens retningslinier. Vi sikrer, at du får dit anlæg målt, justeret, vedligeholdt og afrapporteret med jævne mellemrum.

Et fejlmeldt anlæg tilses efter aftale indenfor 8 timer for faste kunder.

Fordele ved en serviceaftale

  • Velfungerende ventilationsanlæg
  • Optimalt indeklima og arbejdsmiljø
  • Effektiv energi-udnyttelse
  • Overholdelse af compliance og gældende lovgivning

VENT-CERTIFICEREDE SERVICETEKNIKERE

Vores serviceteknikere er certificeret under VENT-ordningen og specialuddannede på Teknologisk Institut. Det er din garanti for, at eftersynet af dit ventilationsanlæg overholder alle kvalitetskrav og gældende retningslinjer.

VENT-ordningen er etableret af Teknologisk Institut i samarbejde med Energistyrelsen og Foreningen af Ventilationsfirmaer (FAV).

loga-vent-ordningen stort

Kontakt

Morten Olsen