Pre Loader

Holdet

Ledelse og tilbud

Andreas Kjellerup
Jacob Hess-Skjærven
Henning Jurock

Projekter

Christian Lavlund
Per Bonke Johansen
Thomas Malmqvist
Bjarne Pedersen
Christian Rasmussen
Jumme Jensen
Mathias Oxholm
Sara Hallengreen Årsten

Projektassistent
Mobil: 24 81 31 15
Mail: sh@alvent.dk

Said Saber

Teknisk Designer
Mobil: 21 29 62 83
Mail: ss@alvent.dk

Majken Clausen
Rikke Jørgensen
Gitte Rygaard
Henrik Deleuran Petersen
Klaus Larsen

Projekt- & serviceleder
Mobil: 23 42 23 77
Mail: kla@alvent.dk

Søren Andersen

Service

Morten Olsen
Annette Grenaae

Drift & administration, Service
Mobil: 25 97 09 42
Mail: ag@alvent.dk

Rico Haumann

ELUW-/ Indreguleringstekniker
Mobil: 92 92 20 10
Mail: rh@alvent.dk

Jens Skov Østerberg
Karsten Pind
Allan Mørck
Daniel Olsen

Laboratorie- / servicetekniker
Mobil: 92 92 16 40
Mail: do@alvent.dk

Ronnie Zingenberg

Indregulerings- / servicetekniker
Mobil: 40 48 97 46
Mail: rz@alvent.dk

Micki Nielsen

Indreguleringstekniker
Mobil: 92 92 01 39
Mail: mn@alvent.dk

Lars Andersen

Laboratorie- / servicetekniker
Mobil: 92 92 20 20
Mail: la@alvent.dk

Palmar Geir Björnsson
Frederik Boesen
Per Haastrup
Niclas Heuer Christensen
Reno Holtzman Nielsen

Administration

Louise Skovgaard
Ulla Quentin
John Thorup

Kommunikation / bæredygtighed
Mobil: 42 40 03 28
Mail: jt@alvent.dk