Holdet

Ledelse og tilbud

Andreas Kjellerup

Adm. dir.
Mobil: 25 97 53 33
Mail: ak@alvent.dk

Jacob Hess-Skjærven

Direktør
Mobil: 27 28 25 58
Mail: jcb@alvent.dk

Flemming Bo Hansen

Salg & tilbud
Mobil: 24 81 31 15
Mail: fbh@alvent.dk

Pharma & ELUW

Per Bonke Johansen

Projektleder, pharma
Mobil: 30 15 14 34
Mail: pj@alvent.dk

Kenneth Hansen

ELUW-tekniker
Mobil: 30 34 60 63
Mail: kh@alvent.dk

Projekter

Thomas Malmquist

Projektchef
Mobil: 25 43 72 07
Mail: tjm@alvent.dk

Christian Lavlund

Projektleder / Civilingeniør
Mobil: 25 97 19 85
Mail: cl@alvent.dk

Christian Rasmussen

Projektleder
Mobil: 40 20 34 58
Mail: cr@alvent.dk

Gitte Rygaard

Teknisk Assistent
Mobil: 41 70 42 56
Mail: gr@alvent.dk

Rikke Jørgensen

Teknisk Assistent
Mobil: 30 15 11 66
Mail: rj@alvent.dk

Majken Clausen

Teknisk Designer
Mobil: 92 92 56 26
Mail: mc@alvent.dk

Klaus Hestbæk

Entrepriseleder / maskinmester
Mobil: 30 15 04 55
Mail: khe@alvent.dk

Søren Andersen

Montør
Mobil: 40 32 50 98
Mail: san@alvent.dk

Henrik Deleuran Petersen

Montør
Mobil: 40 32 45 82
Mail: hdp@alvent.dk

Ole Lunding

Montør
Mobil: 30 15 03 36
Mail: ol@alvent.dk

Service

Klaus Larsen

Serviceleder
Mobil: 23 42 23 77
Mail: kla@alvent.dk

Allan Mørck

Servicetekniker
Mobil: 30 70 14 50
Mail: am@alvent.dk

John A. Rosenberg

Indreguleringstekniker
Mobil: 30 15 16 61
Mail: jr@alvent.dk

Karsten Pind

Servicetekniker
Mobil: 40 17 67 50
Mail: kp@alvent.dk

Per Haastrup

Servicemontør
Mobil: 40 45 20 99
Mail: ph@alvent.dk

Administration

Pia Sander Matthiesen

Regnskabschef
Mobil: 25 97 09 42
Mail: psm@alvent.dk

Britta Uhrenholdt Grimm

Bogholder
Mobil: 25 97 20 72
Mail: britta@alvent.dk