Pre Loader

SKOLER

Ventilationen har forbedret trivsel og indlæring på Himmelev Skole. Der lugter heller ikke på gangene længere. Det er fedt at være med til sådan et projekt.

Christian Rasmussen, projektleder

I de senere år har flere folkeskoler været ramt af dårligt indeklima med fugt og svampeskader til følge. Samtidig er der en stigende bevidsthed om indeklimaets betydning for præstationsevnen i Folkeskolen. Derfor har flere skoler ønsket at gøre en ekstra indsats for inde- og arbejdsklimaet og har valgt at få installeret professionel ventilation.

Hos Alvent har vi solid erfaring med at etablere effektiv komfortventilation på skoler. Vores anlæg sikrer, at klasselokalerne har en en jævn og passende temperatur og luftfugtighed, så elever og lærere er sikret optimale og behagelige arbejdsforhold og ikke mærker temperaturforskelle, træk, lugte, røg og andre gener.

Vi har stor erfaring i at projektere og installere komfortventilation, så anlæg, kanaler og armaturfordeling er tilpasset de enkelte lokalers størrelse, anvendelse og personbelastning.

Skoleventilation fra Alvent

  • Overholdelse af myndighedskrav
  • Sundt og behageligt indeklima
  • Sikring mod fugt og svamp og andre langtidsskader på bygningen
  • Optimal energiudnyttelse