Pre Loader

Information til leverandører

//Information til leverandører

Retningslinjer ved fakturering

For at sikre hurtig afregning og betaling beder vi vores leverandører om at følge nedenstående retningslinjer i forbindelse med fakturering.

Fakturaen skal altid indeholde følgende oplysninger:  

  • Sagsnummer
  • Opgavenummer
  • Bestillers initialer
  • Projektleders initialer

Der kan kun faktureres et sagsnummer pr. faktura.

Fakturaen kan fremsendes som:  

  • NemHandel / EAN-nr.: 5790002595660 i OiOUBL format. 
  • PDF-fil til mail : faktura@alvent.dk  (sendes faktura som PDF-fil, må hver mail kun indeholde ét dokument).

Betalingsbetingelser

Alvent A/S’ betalinsbetingelser er løbende måned + 30 dage fra fakturadato, hvis der ikke foreligger en gensidig underskreven kontrakt, som angiver andet.

Kontoudtog

Kontoudtog sendes til bogholderi@alvent.dk.

Har du spørgsmål, så kontakt vores bogholderi på 44 50 14 50 eller bogholderi@alvent.dk.