Pre Loader

HIMMELEV SKOLE FRISK LUFT TIL HJERNEN FOR LÆRERE OG ELEVER
I 2013 besluttede byrådet i Roskilde, at alle kommunens skoler skulle have moderne, energieffektiv ventilation. Man ønskede et godt indeklima med ren, frisk luft for at sikre den bedst mulige trivsel og læring for elever og lærere.
Himmelev Skole er en af de skoler, der fik glæde af den beslutning. I 2019 blev skolens ventilationsentreprise sat i udbud, og Alvent fik opgaven. Skolen havde ingen ventilation, og derfor blev der målt alt for høje CO2-værdier. Ingeniør Hanne Martinsen, som står for tekniske installationer og energispareprojekter i Roskilde Kommune, var ansvarlig for installationen. Hanne Martinsen siger om forholdene på skolen:
Målinger på Himmelev Skole viste, at CO2-niveauet var alt for højt. Det lå på 2.500 ppm, som er langt over Arbejdstilsynets anbefaling, der siger, at CO2-niveauet skal holdes under 1.000 ppm
FAKTA
CO2-niveauet er en indikator for, hvor ren luften er i et rum. Hvis koncentrationen af CO2 i luften er for høj, giver det gener, ofte i form af hovedpine, koncentrationsbesvær og træthed. CO2-niveauet i luften måles i ppm, som står for part per million.
Hovedopgaver
  • Forbedret indeklima
  • Energioptimering
  • Asbestsanering

Professionel ventilation med mere

Den samlede entreprise omfattede 30-35 undervisningslokaler samt gymnastiksal, bibliotek og gangarealer, og Alvent gik i gang med det store projekt i foråret 2019. Her blev etableret ventilation med VAV-styring i alle klasseværelser, som sikrer, at luftmængden tilpasses CO2-niveauet. Anlæggene har lavt energiforbrug og lavt lydniveau, så undervisningen ikke forstyrres.
Udover etablering af professionel ventilationen stod Alvent A/S for alle bygningsarbejder som asbestsanering, nedrivning, tagrenovering, malerarbejde og etablering af dagslysstyret belysning i alle lokaler.

Udført i skoletiden

Hovedparten af arbejdet blev udført i skoletiden og skulle tilpasses elever og læreres normale brug af lokaler og områder. Der blev arbejdet tæt sammen med skolens ledelse for at sikre, at renoveringen påvirkede den daglige gang på skolen minimalt.
Projektet bød på en del store udfordringer og overraskelser. Fx. opdagede man asbest og skimmelsvamp under renoveringen af tagrummene. Man måtte derfor gennemføre en skimmelsanering og renovering af dele af tagkonstruktionen.
Alvent har været fleksible overfor de uventede ændringer i projektet. Samtidig er arbejdet blevet gennemført i skoletiden, og det er lykkedes at gennemføre projektet trods store udfordringer
Ingeniør Hanne Martinsen, Roskilde Kommune
Det er en kunst, at lave ny ventilation på skoler, og i denne sag kunne det lade sig gøre at udføre ventilationsanlægget uden synlige kanaler
Ingeniør Hanne Martinsen, Roskilde Kommune

Smukke, skjulte installationer

En af de store udfordringer ved etablering af professionel ventilation på eksisterende bygninger er, at man ofte må installere anlæggene med synlige aggregater på taget og synlige kanaler i lokalerne. Det undgik man på Himmelev skole, hvor man kunne udnytte de eksisterende tagrum og lave skjulte kanaler og anlæg, der ikke skæmmer bygningen hverken ude eller inde.

Øget sikkerhed og lavere energiforbrug

På Roskilde Rådhus har kommunens driftsafdeling overblik over ventilationen på Himmelev Skole via et CTS-anlæg. Det øger sikkerheden og sparer energi, siger Hanne Martinsen:
“Fra mit skrivebord kan jeg overvåge CO2-belastningen og temperaturen i alle skolens klasselokaler. Jeg kan også overvåge varmeanlægget, så der ikke bruges unødig energi til opvarmning på skolen”
Samlet set er Roskilde Kommune meget tilfredse – både med processen og resultatet:
“Vi har fået det vi ønskede. Alt opfylder i dag, de krav vi stillede. CO2-niveauet ligger altid under lovens krav på 1.000 ppm og indeklimaet på skolen er langt bedre end tidligere”, siger Hanne Martinsen.