Pre Loader

Et sundt læringsmiljø er en god investering

/Et sundt læringsmiljø er en god investering

Ny ventilation på Bueager Skole skal styrke koncentrationen og tage en stor bid af varmeregningen

1000 ppm. Det er grænseværdien for, hvor meget CO2, der må være i luften i undervisnings-lokalerne i de danske folkeskoler. På Viby Skole, afd Bueager i Roskilde lå niveauet konsekvent for højt, og derfor gik man i foråret 2022 i gang med at installere professionel ventilation i alle skolens 68 undervisningslokaler, lærerrum og administrationsområder.

Vi har haft lærere på kommunens skoler, der var nødt til at gå hjem kl. 12.00, fordi de blev sløje og utilpasse

Martin Bagger, Nørbag Rådgivende Ingeniører

HØJE KRAV TIL SIKKERHED OG KVALITET

I Roskilde Kommune er man ikke i tvivl om betydningen af godt indeklima. Kommunen har iværksat en omfattende strategi for skolerenovering og her er ventilation et væsentligt fokusområde.

Medlem af Skole- og Børneudvalget i kommunen Jette Henning siger: ”Eleverne skal trives og have energi til hele skoledagen. Det kan knibe, når luften bliver for indelukket og tung, og det påvirker både elevernes koncentration og læring.”

Lærere gik hjem med hovedpine

I Roskilde Kommune kæmpede man i mange år med dårligt indeklima i skolerne, og det er gået ud over både indlæring og arbejdsmiljø, fortæller Martin Bagger fra Nørbag Rådgivende Ingeniører, der er ekstern rådgiver for Roskilde Kommune:

”Vi har oplevet lærere på kommunens skoler, der var nødt til at gå hjem kl. 12.00, fordi de blev sløje og utilpasse som følge af for høj koncentration af Co2 i lokalerne. På Bueager har vi også haft udfordringer, og ppm var alt for høj. Målinger har vist, at man overstiger grænsen på 1000 ppm allerede, når undervisningslokalerne har været i brug i 2,5 time.”

Man risikerer altså koncentrationsvanskeligheder og træthed hos elever og lærere allerede om formiddagen. Det er baggrunden for, at kommunen besluttede at sætte gang i den omfattende entreprise med Alvent som hovedentreprenør. Entreprisen omfatter udover ventilation også el, vvs, tømrer- og malearbejder samt stål-forstærkninger ved gennembrud i etageadskillelser. Der er tale om 6 ventilationsanlæg på i alt 38.200 m3, som dækker 5 bygninger og 68 lokaler.

Mere luft i økonomien

Martin Bagger er ikke i tvivl om den store betydning af frisk luft på skolerne: “Dårlig luftkvalitet er årsag til manglende koncentration. Der er undersøgelser, der viser, at man kan skære et helt år af undervisningen i forhold til et 10-års skoleforløb, hvis man holder CO2 koncentrationen under 1000 ppm”.

”Ud over et sundt indeklima har anlæggene også en god rentabilitet. Hidtil har man brugt meget energi på at varme luften op på grund af manglende varmegenvinding fra de eksisterende ventilationsanlæg samt, at det utilstrækkelige luftskiftet medførte behov for at udlufte lokalerne ved at åbne vinduerne.”

De stigende energipriser har gjort økonomien i det nye anlæg endnu mere fordelagtig:

”I kølvandet på Corona er flere blevet bevidste om betydningen af, at man udskifter luften og får frisk luft ind, så luften ikke er fyldt med luftbårne sygdomme. Samtidig er flere blevet opmærksomme på, hvor vigtig frisk luft er for god læring,” siger Martin Bagger

For at implementere ventilationen i den eksisterende bygningsmasse bedst muligt har man valgt, at ventilationskanaler og armaturer males hvide, så de føjer sig naturligt ind i klasseværelserne og ikke virker dominerende.

Dejlig energi på skolen

Projektleder hos Alvent Christian Rasmussen pointerer, at det kræver sin mand at arbejde omkring børn og unge mennesker: ”Man får mange friske bemærkninger, men det nyder vi. Der er en dejlig energi på en skole, og projekterne kræver, at man respekterer, at man er i et læringsmiljø. Vi skal arbejde udenom undervisningsrummene og være så usynlige som muligt. Det stiller særlige krav til fleksibilitet og planlægning”

Så vidt muligt lægges de mest indgribende opgaver i skoleferierne, så man forstyrrer så lidt som muligt. Bl.a. har man lagt idriftsættelsen af anlæggene i sommerferien.

Hos Alvent er der fokus på løsningen og en aftale er aftale

Martin Bagger, Nørbag Rådgivende Ingeniører

På samme hold

Som bygherrerådgiver har Nørbag Rådgivende Ingeniører en tæt dialog med Alvent.

”For os er det afgørende at entreprenøren har det rigtige mindset. Der skal være et fælles ejerskab til projektet og en grundlæggende vilje til dialog. Vi skal være på samme hold,” siger Martin Bagger og fortsætter: ”Vi har en god kemi og et velfungerende samarbejde. Hos Alvent er der fokus på løsningen og en aftale er aftale. Derudover får vi også god faglig sparring. Alvent leverer blandt andet detaljerede arbejdstegninger og beregninger. Det giver os en ekstra tryghed.”

FAKTA OM ENTREPRISEN

  • Luftskifte-anlæg efter opblandingsprincip/varmegenvinding
  • VAV: Spjældstyring / ekstern automatik
  • CTS-styring af alle aggregater
  • Størrelse: 38.200 m3
  • 6 anlæg, 68 lokaler

OM VIBY SKOLE

Viby Skole er en folkeskole med ca. 530 elever fordelt på 2 matrikler med 2-3 spor pr. årgang. Afd. Bueager er udskolingsafdelingen for 6.-9. klasse.

OM NØRBAG

Nørbag Ingeniører er et rådgivende ingeniørfirma for professionelle bygherrer. Nørbag er specialister i bærende konstruktioner, VVS & ventilation samt el-installationer.

Styring giver yderligere besparelse

Der er automatisk styring på alle aggregater, så de kan tilpasses skolens døgnrytme. Hele anlægget er aktivt mellem 7.00 og 16.00, men der er opsat sensorer, så anlægget sænkes til minimum-niveau, når der ikke er aktivitet i et lokale. Kommer CO2-niveau over 1000 ppm åbnes spjældene igen. Styringen betyder bl.a., at man ikke har anlæggene kørende udenfor skolens brugstid.

”Styringen betyder, at anlægger kun kører, når der er brug for det. Det giver en kæmpe besparelse,” siger Martin Bagger.

 

Projektet havde opstart i uge 39 i 2022 og forventes afsluttet i uge 38 i 2023.